jaarstukken 2018 Drechterland

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouders: M. Pijl en J.H.N. Broeders

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.557.492

6,3 %

Baten

€ 657.654

1,6 %

ga terug