jaarstukken 2018 Drechterland

Kerngegevens

Kerngegevens

Kentallen gemeente Drechterland 

31-12-2018

31-12-2017

Sociale structuur

Aantal inwoners

- 0 tot en met 4 jaar

980

944

- 5 tot en met 17 jaar

2.988

3.068

- 18 tot en met 64 jaar

11.470

11.401

- 65 en ouder

4.159

4.023

19.597

19.436

- aantal arbeidsmigranten

11

Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden

- WWB

152

141

- IOAW

6

9

- IOAZ

1

0

- BBZ

5

2

164

152

- aantal werkenden in sociale werkvoorz.schappen

45

Fysieke structuur (bron: Algemene Uitkering)

Oppervlakte gemeente (in hectares)

- land

5.887

5.887

- binnenwater

67

67

- buitenwater

2.105

2.105

8.059

8.059

Aantal woonruimten

8.335

8.249

Financiële structuur (in €)

Vaste schuld

9.893.000

10.315.000

Gewone uitgaven (lasten)

39.138.000

39.170.000

Opbrengsten belastingen

2.611.000

2.834.000

Algemene uitkering gemeentefonds

22.858.000

21.803.000

Overige inkomsten (baten)

11.444.000

14.923.000

ga terug