jaarstukken 2018 Drechterland

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Portefeuillehouders: G. Besseling en J.H.N. Broeders  

In 2018 hebben we een opleving meegemaakt in het aantal bouwvoornemens en ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Na de jaren van beperkte marktbewegingen ten aanzien van grondgebruik en bebouwing is Drechterland in 2018 een gemeente geweest waar ondernemers en particulieren kansen hebben gezien om ontwikkelingen in het ruimtelijk domein fysiek vorm te geven en waar de gemeente faciliteert in het bereiken van een goede leefomgeving.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.863.268

7,1 %

Baten

€ 2.181.069

5,4 %

ga terug