jaarstukken 2018 Drechterland

Economie

Economie

Portefeuillehouders: G. Besseling en M. Pijl

Zowel de gemeente Drechterland als de regio Westfriesland bieden ruimte aan ondernemers. In winkelgebieden, bedrijventerreinen en aan de Agribusiness in het landelijk gebied. Met het faciliteren van bedrijvigheid levert de gemeente een bijdrage aan een vitale lokale en regionale economie. Op het gebied van economische stimulering werkt de gemeente Drechterland samen op regionaal niveau.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 963.273

2,4 %

Baten

€ 396.512

1,0 %

ga terug