jaarstukken 2018 Drechterland

Vitale dorpen

Vitale dorpen

In 2018 de programmafase Vitale Dorpen verder uitgerold. De 48 allianties die in 2017 zijn gesloten kennen allemaal een eigen looptijd. Een deel van de gesloten allianties is inmiddels afgerond. Ook is er nog een groot deel dat nog loopt. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek naar haalbaarheid gedaan of de uitwerking van een alliantieplan neemt een langere tijd in beslag. Een aantal allianties hebben een relatie met grootschalige projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling.

Een aantal voorbeelden van resultaten die in 2018 zijn geboekt:

  • Het Cor Schipperpad in Westwoud is geopend. Aan de realisatie van dit pad is samen met de alliantie vormgegeven.
  • De werkzaamheden om de natuurspeeltuin Skik in Schellinkhout te realiseren, zijn gestart. De alliantie heeft samen met kinderen uit het dorp het plan hiervoor uitgewerkt.
  • De alliantie betrekken ouderen en eenzamen Hoogkarspel heeft een plan gelanceerd waarmee zij 75+’ers willen bezoeken en ondersteunen.
  • In Oosterblokker is door de alliantie wonen een enquête gehouden naar de woningbehoefte in het dorp. Een belangrijke uitkomst hiervan is dan Oosterblokkers het fijn wonen vinden in hun woonplaats.
  • In Wijdenes en Schellinkhout worden, mede door de alliantie, gesprekken gevoerd met het HHNK over veiligheidsmaatregelen voor verschillende wegen in de dorpen.

De allianties hebben we, ook in 2018, zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Samen met de allianties wordt gekeken hoe zij hun doelen kunnen behalen en hoe een rol in de toekomst eruit kan zien.

Het budget dat in 2017 beschikbaar is gesteld, is in 2018 verder benut. Nog niet het gehele bedrag is besteed. Het programmabudget wordt daarom overgeheveld van 2018 naar 2019.

ga terug