jaarstukken 2018 Drechterland

Onvoorzien

Onvoorzien

Het bedrag aan onvoorzien is bepaald op € 1 per inwoner. Voor 2018 is het bedrag voor onvoorzien vastgesteld op € 19.000. Gedurende het jaar zijn er geen besluiten genomen die ten laste van het budget onvoorzien zijn gekomen.

Onvoorzien

Omschrijving

Saldo

Raadsbesluit

Primitieve begroting 2018

19.000

30-10-2017

Totaal

19.000

ga terug