jaarstukken 2018 Drechterland

Veiligheid

Veiligheid

Portefeuillehouders: M. Pijl

De gemeente Drechterland voert de regie op het complexe terrein van de lokale openbare orde en veiligheid. De ontwikkelingen en activiteiten op het terrein van Veiligheid wisselen. Dit betekent keuzes maken wat wel of niet met prioriteit moet worden opgepakt. De gemeente Drechterland streeft ernaar om het niveau van zowel de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid van de inwoners te vergroten of minimaal op hetzelfde niveau te handhaven. Dit is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019. De taken en verantwoordelijkheden van gemeentelijke en externe partners zijn duidelijk en worden versterkt door intensieve samenwerking en de aansluiting bij elkaars bevoegdheden.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.656.839

4,1 %

Baten

€ 25.053

0,1 %

ga terug