jaarstukken 2018 Drechterland

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

De gemeente Drechterland hoeft geen rekening te houden met een belastinglast. Er wordt een negatief resultaat behaald met de grondexploitaties. Voor de overige activiteiten geldt dat geen onderneming wordt gedreven, doordat niet wordt voldaan aan één of meerdere ondernemingscriteria. Met één activiteit wordt wel winst behaald. Het resultaat behaald met deze activiteit is echter waarschijnlijk vrijgesteld van belastingen. Indien de Belastingdienst de positie van de gemeente niet zal volgen, zal dit niet leiden tot een last voor de gemeente vanwege de beschikbare compensabele verliezen.

ga terug